AVD REVUE 1/ 2017

Obsah AVD REVUE 1/ 2017

RK:

 

Masaryk a československé národní uvědomění 3
Kapucián, R.:

 

Úvod do systematizace českého jazyka,
pokračování z AVD III, IV/ 2016 …Podrobnosti zde
8
Ferenčáková, D.: Dmitrij Nikolajevič Vergun

jako reprezentant slavjanofilství

12
 Стеглик, А., Штоллманн, В., Мацкова, З.:  Галузицкая теснина 15
Švec, P.:

 

Cyklostezky – jsou pro krajinu přínosem? 18
М+К+Р+Р: Три шумавских замка сквозь столетия 20
Пятков Н., Бубенщиков. К.: Прага – от крестоносцев

 до наших дней

23
Колпащиков, Е.:

 

Ничто не может помешать дружбе! 27
MP: Těžký boty 28

Děkujeme všem sponzorům, mecenášům, přispěvatelům!

 Vřelé poděkování panu Jiřímu Klapkovi za dlouhodobou podporu!