Tiráž AVD REVUE

Děkujeme všem sponzorům, mecenášům, přispěvatelům!


Magazín populárně-naučný

 A V D  R E V U E

 pro společnost a umění

 

čtvrtletník, od roku 2010

registrační číslo MK ČR: E 16 092

ISSN 1801 – 5220

 

šéfredaktor: Josef Karfík

vydavatel: Radan Kapucián, Šafářova 145, PSČ 102 00, Praha 10, Česká republika

e-mail: povez@seznam.cz

telefon v ČR: + 420 775 661 851

telefon v RF: + 7 965 544 67 16

skype: ceska.beseda

DOVOLUJEME SI VŠECHNY NAŠE KORESPONDENTY, RECENZENTY, AUTORY, PŘISPĚVATELE UPOZORNIT NA NĚKOLIK MALIČKOSTÍ. TEXTY SE ZPRAVIDLA PŘIJÍMAJÍ V ROZSAHU OSM AŽ DESET TISÍC ZNAKŮ, VČETNĚ MEZER (TŘI AŽ PĚT STRAN A4), FORMÁTU PROSTÉHO. NEVY-ŽÁDANÉ MATERIÁLY SE NEVRACEJÍ. REDAKCE AVD REVUE SI VYHRAZUJE PRÁVO NA DÍLČÍ STYLISTICKÉ I GRAFICKÉ ÚPRAVY TEXTŮ. AUTORSKÝ STYL, VČETNĚ PRAVOPISNÝCH ZVLÁŠTNOSTÍ, SE ZPRAVIDLA CTÍ.

JAKÉKOLIV OBRÁZKY ČI FOTOGRAFIE BÝVAJÍ ILUSTRATIVNÍ SOU-ČÁSTÍ PŘÍSLUŠNÉHO TEXTU, A TO BUĎ PŘÍMO Z DÍLNY AUTORA PŘÍSPĚVKU, PŘÍPADNĚ Z ARCHIVU AVD REVUE. NAŠE REDAKCE NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA OSOBNÍ MÍNĚNÍ AUTORŮ V PUBLIKOVANÝCH TEXTECH. ZPĚTNÁ VAZBA VŽDY POTĚŠÍ.  PO DOHODĚ S AUTORY JI MILERÁDI PUBLIKUJEME!

 

DĚKUJEME VŠEM ZA PŘÍZEŇ I ZA SPOLUPRÁCI!

 

VAŠE REDAKCE AVD REVUE