Srpen 2019

Filipika proti anonymům

          Kdo by se dneska nesetkal s nevyžádanými letáky v poštovní schránce? Ač si na ni dnes mnozí lepí glosy jako „nevhazovat reklamní letáky“, přeci jen tam někdy něco takového přistane. A co teprve v její elektronické versi!          …


ИЗ ПРЕДАНИЙ ШУМАВЫ

ИЗ ПРЕДАНИЙ ШУМАВЫ Poznámka překladatele: Příběhy byly vybrány a přeloženy z publikace: Adamec, Vladislav: Šumavské pohádky, pověsti a báje, 2007. V ruštině se významu titulu nejvíce blíží „предание“ – tj. „ústní podání, tradice vyprávění přecházející z pokolení na…Další připodotknutí k úvodu do systematizace ČJ

          V minulých číslech čtvrtletníku AVD REVUE byl postupně publikován „Úvod do systematizace českého jazyka“ s využitím pravidel a zákonitostí obecné jazykovědy od úrovně hlásek až po rovinu textů[1]. Byl určen především pro čtenáře[2] poučenější, kteří se chtějí…

První světová válka a vznik Československé republiky

         Úvodem[1]          Jistě netřeba do nekonečna vysvětlovat úlohu první československého prezidenta Masaryka[2] nejen v našich, ale i v světových dějinách. Právě on vnesl do tradičního ducha politických šarvátek nikoliv samozřejmé myšlenky humanismu, střízlivé analýzy,…


ПУТЬ ОТ СВОБОДЫ ДО НЕНАВИСТИ

И так Гражданская война и роль в ней Чехословацкого корпуса (трагедия Чехословацкого корпуса в Гражданской войне) В настоящей историографии тех событий роль чехословаков оценивается по-разному: от освободителей и борцов с тиранией большевиков до интервентов, мародеров,…


OČIMA SVĚDKA UDÁLOSTÍ

Očima svědka událostí (Ke století české vzpoury v Penze) Krvavý květen v Penze Pokračování z AVD REVUE IV/ 2018 Rozhodli jsme se dobýt Penzu Obklíčeni bolševiky v cizím státě mohli jsme v jakémkoliv okamžiku očekávat útok. Naše situace se…