O čtvrtletníku AVD REVUE

Magazín populárně-naučný

A V D   R E V U E

pro společnost a umění

 

 

Registrace u MK ČR: E 16 092

ISSN: 1801 – 5220

Vychází 1x za čtvrtletí od roku 2010.